HOTLINE: (08)66793214

 

Đồng hồ Ampe 90 x 40(0-200A)

Đồng hồ Ampe 90 x 40(0-200A)

Mã sản phẩm: 0-200A
Nhà sản xuất: Taiwan
Giá: 0 VNĐ
Amper metter - Đồng hồ Ampe
90 x 40(0-200A)