HOTLINE: (08)66793214

 

Tân Hiệp Phát

Khách hàng Được Thành lập vào năm 2006, Công Ty TNHH Phần Mềm Việt Nhân đã có những bước phát triển không ngừng trong việc thiết kế, hỗ trợ và phát triển website cho doanh nghiệp. Công Ty TNHH Phần Mềm Việt Nhân được thành lập theo quyết định số 4102045736 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, với chức năng:

- Sản xuất, tư vấn, gia công,mua bán phần mềm tin học.

- Tư vấn, mua bán phần cứng. Thiết kế websie.

- Thiết kế, cung cấp tài liệu và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho việc...

Được Thành lập vào năm 2006, Công Ty TNHH Phần Mềm Việt Nhân đã có những bước phát triển không ngừng trong việc thiết kế, hỗ trợ và phát triển website cho doanh nghiệp. Công Ty TNHH Phần Mềm Việt Nhân được thành lập theo quyết định số 4102045736 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, với chức năng:

- Sản xuất, tư vấn, gia công,mua bán phần mềm tin học.

- Tư vấn, mua bán phần cứng. Thiết kế websie.

- Thiết kế, cung cấp tài liệu và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho việc...

Được Thành lập vào năm 2006, Công Ty TNHH Phần Mềm Việt Nhân đã có những bước phát triển không ngừng trong việc thiết kế, hỗ trợ và phát triển website cho doanh nghiệp. Công Ty TNHH Phần Mềm Việt Nhân được thành lập theo quyết định số 4102045736 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, với chức năng:

- Sản xuất, tư vấn, gia công,mua bán phần mềm tin học.

- Tư vấn, mua bán phần cứng. Thiết kế websie.

- Thiết kế, cung cấp tài liệu và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho việc...

Được Thành lập vào năm 2006, Công Ty TNHH Phần Mềm Việt Nhân đã có những bước phát triển không ngừng trong việc thiết kế, hỗ trợ và phát triển website cho doanh nghiệp. Công Ty TNHH Phần Mềm Việt Nhân được thành lập theo quyết định số 4102045736 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, với chức năng:

- Sản xuất, tư vấn, gia công,mua bán phần mềm tin học.

- Tư vấn, mua bán phần cứng. Thiết kế websie.

- Thiết kế, cung cấp tài liệu và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho việc...