HOTLINE: (08)66793214

 

Relay Omron MY2N

Relay Omron MY2N

Mã sản phẩm: MY2N
Nhà sản xuất: Janpan
Giá: 0 VNĐ
 • Relay Omron MY2N AC220/240 (S)

 • Số tiếp điểm: 2

 • Loại tiếp điểm: DPDT

 • Điện áp cuộn dây:

  • 220 VAC 4.8 mA (50 Hz), 220 VAC 4.2 mA (60 Hz)

  • 240 VAC 5.3 mA (50 Hz), 240 VAC 4.6 mA (60 Hz)

 • Dòng tải định mức của tiếp điểm:

  • 220 VAC 5 A (Resistive load (cos phi =1))

  • 220 VAC 2 A (Inductive load (cos phi = 0.4))

  • 24 VDC 5 A (Resistive load)

  • 24 VDC 2 A (Inductive load (L/R = 7 ms))

 • Chịu dòng tối đa của tiếp điểm: 5 A 

 • Có đèn báo trạng thái hoạt động