HOTLINE: (08)66793214

 

Cờ lê vòng miệng hệ inch Crossman

Cờ lê vòng miệng hệ inch Crossman

Mã sản phẩm: 96-8XX
Nhà sản xuất: Crossman
Giá: 0 VNĐ
Mã sản phẩm Kích thước
96-831 1/4"
96-832 5/16"
96-833 3/8"
96-834 7/16"
96-835 1/2"
96-836 9/16"
96-837 5/8"
96-838 11/16"
96-839 3/4"
96-840 13/16"
96-841 7/8"
96-842 15/16"
96-843 1"
96-844 1-1/16"
96-845 1-1/8"
96-846 1-1/4"